حذف Protection از فایل های اکسل

این مطلب رو از وبلاگ قبلی به اینجا منتقل می کنم واسه اینکه به خیلیا کمک کرده بود و بیشتر کامنت رو در سایت قبلی داشت . موکدا اینجا اعلام می کنم که این ماکرو Protection رو از روی فایل های اکسل حذف می کنه و در خصوص حذف پسورد کاربردی نداره .

حذف پروتکشن از اکسل – Excel sheet protection removal

یکی از کارآمد ترین روش هایی که خیلی سریع می تونید Protection رو از روی فایل اکسل بردارید و من اون رو از سایت jsbi.blogspot.com  پیداش کردم . جالبه بدونید که انواع نرم افزارهای مختلف حذف پسورد اکسل رو امتحان کردم و هیچ کدوم جواب ندادن الا همین Macro !

وارد منوی views –> Macros –> record Macro بشین و record macro رو انتخاب کنید و نامی را به ماکروتون اختصاص بدین و بعد دکمه ok رو فشار بدین . حالا دوباره از منوی view و macros گزینه view macros رو فشار بدین و stop recording  رو انتخاب کنید . دوباره ازمسیر قبل view macros  رو انتخاب کرده و اسم ماکرویی رو که درست کرده بودین رو پیدا کنید و دکمه edit رو فشار بدین .
حالا جای متن ماکرو متن زیر رو جایگزین کنید :


Sub Macro1()
'
' Breaks worksheet and workbook structure passwords. Jason S

' probably originator of base code algorithm modified for coverage

' of workbook structure / windows passwords and for multiple passwords

' Jason S http://jsbi.blogspot.com

' Reveals hashed passwords NOT original passwords

Const DBLSPACE As String = vbNewLine & vbNewLine

Const AUTHORS As String = DBLSPACE & vbNewLine & "Adapted from Bob McCormick base code by" & "Jason S http://jsbi.blogspot.com"

Const HEADER As String = "AllInternalPasswords User Message"

Const VERSION As String = DBLSPACE & "Version 1.0 8 Sep 2008"

Const REPBACK As String = DBLSPACE & "Please report failure to jasonblr@gmail.com "

Const ALLCLEAR As String = DBLSPACE & "The workbook should be cleared"

Const MSGNOPWORDS1 As String = "There were no passwords on " & AUTHORS & VERSION

Const MSGNOPWORDS2 As String = "There was no protection to " & "workbook structure or windows." & DBLSPACE


Const MSGTAKETIME As String = "After pressing OK button this " & "will take some time." & DBLSPACE & "Amount of time " & "depends on how many different passwords, the "Const MSGPWORDFOUND1 As String = "You had a Worksheet " & "Structure or Windows Password set." & DBLSPACE & "The password found was: " & DBLSPACE & "$$" & DBLSPACE & "Note it down for potential future use in other workbooks by " & "the same person who set this password." & DBLSPACE & "Now to check and clear other passwords." & AUTHORS & VERSION

Const MSGPWORDFOUND2 As String = "You had a Worksheet " & "password set." & DBLSPACE & "The password found was: " & DBLSPACE & "$$" & DBLSPACE & "Note it down for potential " & "future use in other workbooks by same person who " & "set this password." & DBLSPACE & "Now to check and clear " & "other passwords." & AUTHORS & VERSION

Const MSGONLYONE As String = "Only structure / windows " & "protected with the password that was just found." & ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK

Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer

Dim m As Integer, n As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer

Dim i3 As Integer, i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

Dim PWord1 As String

Dim ShTag As Boolean, WinTag As Boolean

Application.ScreenUpdating = False

With ActiveWorkbook

WinTag = .ProtectStructure Or .ProtectWindows

End With

ShTag = False

For Each w1 In Worksheets

ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents

Next w1

If Not ShTag And Not WinTag Then

MsgBox MSGNOPWORDS1, vbInformation, HEADER

Exit Sub

End If

MsgBox MSGTAKETIME, vbInformation, HEADER

If Not WinTag Then

MsgBox MSGNOPWORDS2, vbInformation, HEADER

Else

On Error Resume Next

Do 'dummy do loop

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

With ActiveWorkbook

.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If .ProtectStructure = False And .ProtectWindows = False Then

PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND1, "$$", PWord1), vbInformation, HEADER

Exit Do 'Bypass all for...nexts

End If

End With

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Loop Until True

On Error GoTo 0

End If

If WinTag And Not ShTag Then

MsgBox MSGONLYONE, vbInformation, HEADER

Exit Sub

End If

On Error Resume Next

For Each w1 In Worksheets

'Attempt clearance with PWord1

w1.Unprotect PWord1

Next w1

On Error GoTo 0

ShTag = False

For Each w1 In Worksheets

'Checks for all clear ShTag triggered to 1 if not.

ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents

Next w1

If ShTag Then

For Each w1 In Worksheets

With w1

If .ProtectContents Then

On Error Resume Next

Do 'Dummy do loop

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If Not .ProtectContents Then

PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND2, "$$", PWord1), vbInformation, HEADER

'leverage finding Pword by trying on other sheets

For Each w2 In Worksheets

w2.Unprotect PWord1

Next w2

Exit Do 'Bypass all for...nexts

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Loop Until True

On Error GoTo 0

End If

End With

Next w1

End If

MsgBox ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK, vbInformation, HEADER
'
End Sub

  در انتها هم دکمه run رو فشار بدین تا ماکرو اجرا بشه و تمام !

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

10 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ایده پردازی
ایده پردازی
5 years ago

سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

لینکدونی لینک سیتی
لینکدونی لینک سیتی
5 years ago

سلام.وبسایت جامعی دارید.خیلی زحمت میکشید بابتش
و ازین بابت کمال تشکر رو دارم

دستگاه فلزیاب
دستگاه فلزیاب
4 years ago

سلام میشه لینک داخل مطلبو چک کنید.برای
من مشکل داشت.ممنون

ساک دستی
ساک دستی
4 years ago

تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو
بهترین سایت ها هستید.

اردو عید
اردو عید
4 years ago

وای خیلی خوبه ساییتون

20payment.com
20payment.com
4 years ago

سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

ازمون های ماز
ازمون های ماز
4 years ago

مطلب بسیار خوبی بود.ممنون

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x